Toegangsvoorwaarden voor het betreden van de schietstand in Knokke


De volgende regels dienen gerespecteerd te worden bij gebruik van de schietstand:
De schietstand is toegangkelijk voor iedereen vanaf 18 jaar, die een geldige lidkaart of dagpas van
"coppensschietsport centrum" bezit, mits het voorleggen van de volgende documenten aan de uitbater of de baancommandant:
- Recent uittreksel strafregister (vroeger bewijs van goed gedrag en zeden) niet ouder dan drie maand.
- - Geldige wapenvergunning of sportschutterslicentie. (Enkel bij vertoon van een geldige SSL is geen uittreksel strafregister nodig)
- Uw paspoort of ID-kaart.
- Na kennis genomen te hebben van het huishoudelijk reglement, (Ligt ter inzage op diverse plaatsen in het gebouw) moet het aanwezigheidsregister ingevuld worden voor en na het betreden van de schietstand.
- Fotograferen en filmen is niet toegelaten in de schietstand, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de uitbater.
- Toeschouwers zijn niet toegelaten in de schietstand. (Behalve voor een rondleiding, en onder begeleiding van de baancommandant)
- Alle richtlijnen en waarschuwingen van de baancommandant moeten strikt opgevolgd worden.
- De schutter dient alle gebreken of defecten aan de installatie te melden bij de baancommandant of de uitbater, indien hij deze vaststeld voor zijn schietbeurt.
- Na het schieten uw hulzen en gebruikte doelkaarten opkuisen aub.
- De uitbater of baancommandant kan schutters de toegang ontzeggen indien deze de veiligheidsregels of wettelijke voorschriften niet volgen. Indien de schutter opzettelijke schade toebrengt aan de installatie of uitrusting in de schietstand, zal deze aangerekend worden en zal de overtreder verdere toegang geweigerd worden.COPPENS SCHIETSPORTCENTRUM
Home
Producten
Schietstand
Route
Bedrijf
Openingsuren
 Adres: Kragendijk 98, B-8300 Knokke-Heist tel. 050-621.435 fax. 050-622.456
coppens_schietsport001004.jpg
Menu
Nieuwe handvuurwapens
Nieuwe geweren
Gebruikte handvuurwapens
Gebruikte geweren
Luchtdrukwapens
Munitie
Optiek
Toebehoren schietsport
Wapenonderdelen
Onderhoudsproducten
Info@coppensschietsport.com
Terug naar schietstand
SPECIALE AANBIEDINGEN